Kopier url naar klembord Home - CKR punten - Register en punten - Toevoegen punten

(scholings)activiteit met KNGF accreditatie

Lees meer

U heeft een scholingsactiviteit gevolgd die door het KNGF is geaccrediteerd, maar u heeft nog geen punten ontvangen. Zoek voordat u verder gaat het accreditatienummer op in de lijst van geaccrediteerde scholingsactiviteiten.

Buitenlandse scholing op het gebied van fysiotherapie

Lees meer

Een buitenlandse scholing die is geaccrediteerd door een zustervereniging van het KNGF (lid (ER)-WCPT). U ontvangt de punten in het kwaliteitsdeel.

(Buitenlandse) scholing andere beroepsgroep

Lees meer

De (buitenlandse) scholing is geaccrediteerd voor een beroepsgroep die valt onder artikel 3 of artikel 14 van de Wet BIG. Dit geldt zowel voor scholing die in Nederland als in het buitenland gevolgd is.

Buitenlands congres op het gebied van fysiotherapie

Lees meer

U hebt een congres, symposium of lezing in het buitenland bijgewoond. Deze is geaccrediteerd door een zustervereniging van het KNGF (lid (ER)-WCPT). U ontvangt de punten in het kwaliteitsdeel.

(Buitenlands) congres andere beroepsgroep

Lees meer

Het (buitenlands) symposium of congres is geaccrediteerd voor een beroepsgroep die valt onder artikel 3 of artikel 14 van de Wet BIG. Dit geldt zowel voor deelname aan een congres in Nederland als in het buitenland.

Overige activiteit (punten kwaliteitsdeel)

Lees meer

U kunt punten ontvangen in het kwaliteitsdeel voor bijvoorbeeld Stagebegeleiding, Refereergroepen, onderzoeksactiviteiten, publicatie of het geven van een cursus aan fysiotherapeuten (zie voor meer informatie het BOCK beleidsdocument).

Stuur een e-mail