Training Interne Functionaris Gegevensbescherming

woensdag 6 november 2019 12:15 - 17:00
  • Vanaf €0,00 
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT
Telefoon 033-467 29 00
Fax 033-467 29 99
E-mail hoofdkantoor@kngf.nl
Website www.kngf.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep Overig
Inschrijven voor 30-10-2019
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw E.F. van Campen-Lucas
Telefoon 0334791109
E-mail scholing@kngf.nl
Website www.mijnkngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Overig
  • Kosten
Wil je in jouw praktijk een werknemer aanstellen als interne Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

Het KNGF heeft samen met Eldermans|Geerts een praktisch FG-pakket ontwikkeld. Je kunt je werknemer (beoogd FG) inschrijven voor de training interne Functionaris Gegevensbescherming. Via het KNGF ontvang je vervolgens per mail een voorstel voor een overeenkomst van Eldermans|Geerts. Praktijkhouders kunnen deze overeenkomst ondertekenen en retourneren aan scholing@kngf.nl. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst ontvangt de werknemer meer informatie over het dagprogramma van de training.

Voor aanvang van de training ontvang je de factuur van Eldermans|Geerts.

Accreditatie
De training interne FG is niet geaccrediteerd.
12:15 – 12:30 Inloop

12:30 – 13:15 AVG in vogelvlucht
Korte uiteenzetting over de belangrijkste begrippen en eisen uit de AVG. Met extra aandacht voor het vaststellen van de rolverdeling verwerker en verantwoordelijke.

13:15 – 13:30 Taken en positie FG
Uitleg over de taken en positie van de FG. Ook wordt besproken hoe dit arbeidsrechtelijk ingericht kan worden.

13:30 – 14:10 Datalekken
De FG vervult een coördinerende rol bij datalekken. Daarom is het belangrijk dat de FG weet wanneer welke stappen gezet moeten worden en hoe.
Aan de hand van een rollenspel maken deelnemers kennis met de relevante richtlijn en het meldingsformulier van de AP. Ook ontvangen ze handvatten voor berichtgeving aan betrokkene(n).

14:10 – 14:30 Beveiliging en DPIA
Korte uiteenzetting over beveiligingsaspecten: waar moet de FG op letten? De focus ligt met name op het menselijk gedrag en veilige uitwisseling van gegevens via mail en whatsapp. Tevens komt hier de DPIA kort aan de orde.
Een presentatie waarin de FG wordt gewezen op de meest voorkomende risico’s en hoe die op te lossen. Daarbij kan ook de DPIA als risicoanalysetool worden gebruikt.

14:30 – 15:00 Pauze

15:00 – 16:20 Opstellen documenten
Elke praktijk heeft een aantal documenten nodig: verwerkingsregister, privacyverklaring, privacy beleid en datalek-register. Deelnemers krijgen uitleg over hoe ze deze documenten kunnen toespitsen op de praktijk. Ook leren ze om als FG standaarddocumenten te beoordelen en te kiezen voor een document dat past bij de stijl van de organisatie.
Via oefeningen en het bekijken en beoordelen van verschillende documenten bouwen deelnemers (meer) kennis op over de verplichte documentatie. Door oefeningen raken ze tijdens de workshop al vertrouwd met allerlei praktische vragen.

16:20 – 17:00 Rechten betrokkenen
Patiënten worden steeds mondiger en doen vaker een beroep op hun rechten. Een FG moet daar adequaat mee omgaan. Verstrekken wat nodig is: niet meer en niet minder. Dit vereist een zorgvuldige afweging.
Aan de hand van casussen wordt uiteengezet wat de relevante regelgeving is. In deze regels zit vaak nog de nodige beoordelingsruimte. Deelnemers leren wat deze ruimte is en hoe ze hiermee om kunnen gaan.
De fysiotherapiepraktijk moet sinds 25 mei 2018 voldoen aan de eisen van AVG. Fysiotherapiepraktijken verwerken gezondheidsgegevens. Voldoet de hoeveelheid persoonsgegevens aan het grootschaligheidscriteria? Dan is het verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Er is sprake van grootschaligheid, wanneer:
• Bij een praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten ingeschreven staan óf gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandeld worden;
• De gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan.

De praktijk kan een interne FG aanstellen. Dat heeft verschillende voordelen ten opzichte van een externe FG. Het is vaak voordeliger en interne FG kent de organisatie beter. Het KNGF heeft samen met Eldermans & Geerts een dienstverleningspakket ontwikkeld voor de praktijk. Dit pakket bestaat uit een opleiding, terugkomdag en een helpdesk voor het ondersteunen van de interne FG.

Let op! De rol van een FG kan alleen door een werknemer worden vervuld als dit niet tot een belangenconflict leidt met zijn andere taken en verantwoordelijkheden. Vuistregel is dat eigenaren, managers, bestuurders en aandeelhouders geen FG kunnen zijn.

Om als FG werkzaamheden onafhankelijk te kunnen uitvoeren heeft de FG voor zijn taken ontslagbescherming. Dit geldt niet wanneer er sprake is van disfunctioneren.
Kosten
De praktijk tekent een driejarige overeenkomst met Eldermans | Geerts voor € 290,40 p/j (incl. btw). Daarvoor wordt een medewerker van de praktijk getraind tot FG. Deze medewerker krijgt toegang tot de FG helpdesk van Eldermans|Geerts. Dit betekent dat de FG telefonisch of schriftelijk vragen kan stellen. Schriftelijke vragen worden binnen twee werkdagen beantwoord. Dit aanbod is exclusief voor vrijgevestigde praktijken waarin minimaal één vrijgevestigde fysiotherapeut Compleet lid is van het KNGF.

Hieronder ziet u de prijzen per lidmaatschap.


PrijscategoriePrijs
KNGF-studentlid€ 0,00
KNGF-lid Compleet€ 290,40
KNGF-lid zonder korting€ 290,40
Standaard prijs€ 290,40
Terug
Stuur een e-mail