ALV NVOF 2019

dinsdag 14 mei 2019 19:00 - 21:00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT
Telefoon 033-467 29 00
Fax 033-467 29 99
E-mail hoofdkantoor@kngf.nl
Website www.kngf.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep beleidsbijeenkomst
Inschrijven voor 13-5-2019
Organisatie
Organisator Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie, NVOF
Contactpersoon De heer S.M. Wezenberg
E-mail info@nvof.nl
Website www.nvof.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
Algemene Ledenvergadering
De ALV van 14 mei 2019 zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van het KNGF.

Locatie Programma:
KNGF 19.00 - 21.00 uur ALV NVOF
Stadsring 159b
Amersfoort
1. Welkom

2. Opening ALV en mededelingen

3. Verslag ALV d.d. 20 november 2018 (ter besluitvorming)

4. Inhoudelijk jaarverslag NVOF 2018 (ter besluitvorming)

5. Financieel jaarverslag NVOF 2018 (ter besluitvorming)
a) Toelichting penningmeester
b) Toelichting kascommissie

6. Goedkeuring gevoerde financiële beleid 2018 (ter besluitvorming)

7. Decharge bestuur (ter besluitvorming)

8. Benoeming leden kascommissie (ter besluitvorming)

9. Herregistratie eis 2025 (ter besluitvorming)

10. Rondvraag

11. Sluiting
14 mei vindt de ALV van de NVOF plaats.
Terug

Locatie

KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT

Deel dit evenement

Stuur een e-mail