Cursus HRM voor de Fysiotherapiepraktijk; een praktische tweedaagse

woensdag 30 oktober 2019 14:00 - 21:00
  • Vanaf €750,00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT
Telefoon 033-467 29 00
Fax 033-467 29 99
E-mail hoofdkantoor@kngf.nl
Website www.kngf.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep beroepsgerelateerde scholing
Inschrijven voor 23-10-2019
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw E.F. van Campen-Lucas
Telefoon 0334791109
E-mail scholing@kngf.nl
Website www.mijnkngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Overig
In twee dagen krijgt u inzicht (en ervaring) in de kritische momenten van beslissen en actie in het personeelsbeheer van uw fysiotherapiepraktijk.
We creëren ook een HRM-kader dat door de diverse andere modules van de KNGF-scholing en dienstverlening verder wordt ingevuld (er is dus geen inhoudelijk overlapping), bv. het voeren van Functionerings- en/of Beoordelingsgesprekken, Praktisch Leidinggeven en de KNGF-leden service.

Doelgroep
Deze tweedaagse workshop is ontwikkeld voor praktijkhouders en maatschapsleden in een fysiotherapiepraktijk, of voor hen die dat zullen worden.

Sprekers
Geert Haentjens is doctor in de psychologie en studeerde ook bedrijfskunde. Hij heeft meer dan 15 jaar bedrijfsinterne ervaring als personeelsverantwoordelijke en meer dan 15 jaar als adviseur-trainer-coach in de meest uiteenlopende sectoren. Geert heeft reeds talrijke succesvolle workshops voor de KNGF begeleid m.b.t. diverse personeel gerelateerde thema’s.

Willemijn Caron heeft een juridische achtergrond, die ze gebruikt bij het dagelijks beantwoorden van ledenvragen op het gebied van arbeidsrecht, gezondheidsrecht en praktijkvoering. Ze spreekt en mailt iedere dag met KNGF leden die allerlei vragen bij haar neerleggen. Dat inspireert haar om fysiotherapeuten met een praktisch advies op weg te helpen in soms complexe werksituaties.

Accreditatie
Voor deze cursus kan geen accreditatie worden verleend.
13.30 uur - Ontvangst en inschrijving met koffie en thee

14.00 uur - Start scholing

18.00 uur - Maaltijd bestaande uit een broodjesbuffet

18.30 uur - vervolg scholing

21.00 uur - Einde

Programma 1e dag:
- Voelt u HRM in uw beurs?
Centrale boodschap: (Evidence based) Organisaties mét actief HRM beleid presteren beter dan andere.
- Contractvoorwaarden vanuit juridisch perspectief: loon, concurrentiebeding, studiekostenbeding en ketenregeling.
Centrale boodschap: je mag veel vragen van je medewerkers als je de juridische en billijkheid spelregels volgt.
- Vernieuwd Arbo-beleid, verzuim en wet Poortwachter in vogelvlucht.
Centrale boodschap: ook medewerkers hebben recht op gezondheid, het is wel uw aandachtspunt.
- Uit uw intake vragenlijsten: juridisch.

- Hoe succesvol aanwerven?
Centrale boodschap: uw belangrijkste kapitaal zijn uw medewerkers, kies ze dus zorgvuldig!
Demo en oefenen met STAR-gesprekken (competentiegericht aanwerven).
Centrale boodschap: verklein uw foutenmarge bij aanwervingen.
- Arbeidsvoorwaarden: we spreken het stappenplan en een template af waardoor de deelnemers die meewerken anoniem salarisinformatie uitwisselen.
Centrale boodschap: hoe verhoud ik mij t.o.v. de relevante salarismarkt?
- Salarisgesprekken voeren (3 soorten salarisgesprek met als type II, het slecht nieuwsgesprek)
Centrale boodschap: niet zwichten voor onterechte salarisverzoeken

Programma 2e dag:
- De collectieve ambitie afspreken.
Centrale boodschap: niet alleen mijn ambitie als praktijkhouder maar die van de hele bemanning is cruciaal. En hoe dit in te zetten als fundering voor het team?
- Resultaten van de salarisenquête bespreken.
Centrale boodschap: interne en externe billijkheid brengt rust, je hoeft niet de hoogste betaler in de regio te zijn.
- Exit en Stay interview .
Centrale boodschap: zal hij voor meer geld blijven of kan ik beter iets anders verzinnen?

- Bevlogenheid: een bevlieging?
Centrale boodschap: Wat te doen om een bevlogen team te bouwen?
- Resultaatgericht innoveren.
Centrale boodschap: innoveren lukt wel via een stappenplan.
- Nog onbeantwoorde vragen uit de intakevragenlijsten?
- Pittige medewerkersgesprekken.
Oefenen met casuïstiek van de deelnemers
- Bezinningsmoment: wat worden mijn eerste drie prioriteiten? En daarna?
Centrale boodschap: Bezint eer ge begint!
- En hoeveel tijd heb je daar nu voor nodig?
Centrale boodschap: als je hogergenoemd rendement wil realiseren, zal je dit als praktijkhouder tijd vragen, maak goede afspraken binnen het maatschap.

KNGF Scholing nodigt u van harte uit voor de cursus HRM voor de Fysiotherapiepraktijk, een praktische tweedaagse.
In twee dagen krijgt u inzicht (en ervaring) in de kritische momenten van beslissen en actie in het personeelsbeheer van uw fysiotherapiepraktijk.
We creëren ook een HRM-kader dat door de diverse andere modules van de KNGF-scholing en dienstverlening verder wordt ingevuld (er is dus geen inhoudelijk overlapping), bv. het voeren van Functionerings- en/of Beoordelingsgesprekken, Praktisch Leidinggeven en de KNGF-leden service.

Salariskosten vormen ongeveer 70% van de totale kosten van een fysiotherapiepraktijk. Tevens zorgen medewerkers voor een van de belangrijkste bronnen van satisfactie of ontgoocheling en wrevel van een praktijkhouder.
En verder is de vakinhoudelijke expertise en de patiënten bejegening het belangrijkste product dat uw klant koopt en krijgt. Een dagelijkse toets.
We mogen dus gerust stellen dat uw medewerkers de slaag- of faalfactor bij uitstek zijn van uw fysiotherapiepraktijkpraktijk.

Inhoud
Het beheren en aansturen van personeel bevat vele aspecten: sociaal juridische, organisatorische, bedrijfseconomische en, niet in het minst, menselijke en relationele. Praktijkhouders worden dan ook vaak geconfronteerd met vraagstukken als ondernemer waar ze als fysiotherapeut niet zijn voor opgeleid. Tevens zijn de meeste fysiotherapiepraktijken niet voldoende groot om een professioneel HRM-er in dienst te nemen en wil de praktijkhouder of het maatschap zijn eigen kleur aan het personeelsbeleid geven – niet meteen de trigger om met freelancers aan de slag te gaan.
Vandaar dat u zich in deze workshop een manier van (proactief) denken over HRM eigen maakt en de prioriteiten voor verder uitbouw van uw personeelsbeleid bepaalt.
Tevens bespreken en oefenen we de handvaten om dit personeelsbeleid in de praktijk handen en voeten te geven.
In de tijd tussen en na de tweedaagse workshop ontvangt u e-mails waarin de belangrijkste thema’s van de workshop worden samengevat en bijkomende tips bij de toepassing in de praktijk zijn opgenomen. U heeft dan ook de mogelijkheid vertrouwelijk met de medecursisten en de trainer te bloggen over uw successen en eventuele moeilijkheden bij implementatie. Het is ook mogelijk na de workshop individuele (bijvoorbeeld telefonische) follow-up met de trainers af te spreken.
De tweede dag van de cursus is op woensdag 27 november 2019.

Het minimale aantal deelnemers is vastgesteld op 8, maximaal 12.
Terug
Stuur een e-mail