NVFG ALV 19 december 2018

woensdag 19 december 2018 17:00 - 21:00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT
Telefoon 033-467 29 00
Fax 033-467 29 99
E-mail hoofdkantoor@kngf.nl
Website www.kngf.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep beleidsbijeenkomst
Inschrijven voor 19-12-2018
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon De heer S.M. Wezenberg
E-mail nvfg@kngf.nl
Website www.kngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
Met veel plezier nodigt het bestuur van de NVFG u uit voor de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) op 19 december a.s. Tijdens deze ALV blikken we samen met u vooruit op de plannen van 2019. Dit doen we aan de hand van het jaarplan en de begroting. Daarnaast nemen we helaas afscheid van bestuurslid Hans Hobbelen, aangezien zijn twee bestuurstermijnen van in totaal 8 jaren zijn verstreken. Tevens staat de herverkiezing van bestuurslid Nienke de Vries op het programma.
Voorafgaand hebben we weer een voorprogramma georganiseerd over een inhoudelijk thema wat de geriatriefysiotherapie raakt. Op de aankomende ALV is dat ‘de geriatriefysiotherapeut en valpreventie’:

Plaats: KNGF-hoofdkantoor Stadsring 159b, 3817 BA Amersfoort
Parkeren: parkeergarage onder het KNGF (vanaf 16.45 uur).

Aanmelden
Wilt u ons in verband met de catering uiterlijk 12 december a.s. laten weten of u van plan bent om op de ledenvergadering aanwezig te zijn. Dit kan via de portal. Ga naar www.mijnkngf.nl, klik op Scholingen en zoek dan op ALV van de NVFG in het zoekvenster. Klik op uw ALV en schrijf u in.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de NVFG,

Louis Nijhuis, voorzitter
17:00 Voorprogramma ‘geriatriefysiotherapeut en valpreventie’
18:00 Maaltijd
19:00 Algemene Ledenvergadering
21:00 Einde ALV


72e Algemene Ledenvergadering NVFG 19 december 2018

Agenda 19:00 – 21:00 Algemene Ledenvergadering NVFG1. Welkom en opening voorzitter NVFG

2. Agenda vaststelling

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen vorige ALV 71, ter vaststelling

5. Jaarplan 2019, ter vaststelling

6. Begroting 2019, ter vaststelling

7. Herverkiezing bestuurslid Nienke de Vries

8. Afscheid bestuurslid Hans Hobbelen

9. Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken en het machtigingsformulier kunt u vanaf 10 december a.s. downloaden van www.nvfgnet.nl.
Voorprogramma ‘geriatriefysiotherapeut en valpreventie’
Wat is de rol van de geriatriefysiotherapeut bij valpreventie? Moeten we het wel valpreventie noemen? Gaan we screenen of ook behandelen?
Vallen is een groot gezondheidsprobleem waarbij vroege opsporing en identificatie van (behandelbare) risicofactoren van belang zijn. De recent herziene richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’ zegt het volgende: Een val is een symptoom van onderliggende aandoeningen en/of ziekten met over het algemeen meerdere onderliggende risicofactoren. Zodoende dient een valanalyse en interventie over het algemeen multifactorieel van aard te zijn.
De geriatriefysiotherapeut is opgeleid om juist dit te doen en dus met een brede blik de oudere in kaart te brengen, ook wanneer de problematiek niet overduidelijk is. Maar vinden we dan ook dat de geriatriefysiotherapeut een vaste plek moet pakken in het proces van signalering tot behandeling? En is de expertise in valproblematiek een kans (of middel) om de geriatriefysiotherapeut verder te profileren?

Het bestuur van de NVFG heeft zich met een aantal enthousiaste leden over deze vraagstukken gebogen en hier een mening over gevormd. Graag willen we deze met u delen en met u en andere leden het gesprek hierover aangaan. Ook willen we kijken of we tot een product kunnen komen waarin we de geriatriefysiotherapeut kunnen positioneren binnen de valproblematiek.

Tussen het voorprogramma en de ALV staat er een maaltijd met broodjes voor u klaar. Het biedt u de gelegenheid om te kunnen napraten en netwerken met collega’s en het bestuur.
Terug

Locatie

KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT

Deel dit evenement

Stuur een e-mail