ALV NVFB najaar 2018

dinsdag 27 november 2018 19:30 - 21:30
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT
Telefoon 033-467 29 00
Fax 033-467 29 99
E-mail hoofdkantoor@kngf.nl
Website www.kngf.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep beleidsbijeenkomst
Inschrijven voor 27-11-2018
Organisatie
Organisator Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblema
Contactpersoon Mevrouw E. Eggens
E-mail nvfb@kngf.nl
Website www.nvfb.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
De bijbehorende documenten kunt u vanaf 20 november vinden op www.nvfb.nl. Bij verhindering is het mogelijk om een stemmachtiging mee te geven aan een lid van de NVFB. U vindt een machtigingsformulier op de website van de NVFB. Per lid dat de vergadering bijwoont, kan slechts één stemmachtiging worden verleend.
Datum: Dinsdag 27 november 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: KNGF te Amersfoort
Betreft: 71ste ALV NVFB1. Opening voorzitter NVFB
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Inventariseren rondvraag
6. Notulen 70ste ALV, ter vaststelling
7. Jaarplan 2019, ter vaststelling
8. Begroting 2019, ter vaststelling
9. Bescherming titel bekkenfysiotherapeut – aanvraag art. 14 Wet BIG, ter bespreking
10. Actuele zaken
11. Rondvraag & sluiting

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de 71ste algemene ledenvergadering van de NVFB.
Terug

Locatie

KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT

Deel dit evenement

Stuur een e-mail