Informatie- & Oprichtingsbijeenkomst Fysio Zorg Amstelland

woensdag 7 november 2018 19:30 - 21:30
  • Vanaf €0,00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres Brasserie Paardenburg
Amstelzijde 55
1184 TZ AMSTELVEEN
Telefoon 020-4961210
E-mail info@brasseriepaardenburg.nl
Website www.brasseriepaardenburg.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep beleidsbijeenkomst
Inschrijven voor 4-11-2018
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw L.D. Nanlohy
E-mail l.nanlohy-nebbeling@kngf.nl
Website www.kngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Overig
De Informatiebijeenkomst is bestemd voor zowel KNGF-leden als Niet-leden; deelname is GRATIS.

Accreditatie
Voor deze informatiebijeenkomst is geen accreditatie van toepassing.

Aan- & Afmeldingsprocedure
Aanmelden kunt u nu alleen nog via de secretaris FZA: anjavtschip@yahoo.com
19:00 - 19:30 Registratie & ontvangst met koffie/thee
19:30 - 21:30 Vergadering
21:30 - 22:00 Afsluiting met borrel
Zorg dat je erbij bent!

Regionalisatie van de zorg(organisatie) vraagt om een sterke regionale vertegenwoordiging van alle disciplines in de eerstelijnszorg, waaronder uiteraard fysiotherapiepraktijken. Een kartrekkersgroep van 9 personen heeft deze handschoen opgepakt en gaat zal binnenkort het regionale samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken ‘FysioZorgAmstelland’ (FZA) oprichten.

Deze "kartrekkers" zijn;
• Caroline Smeets en Corien Baijens (Uithoorn)
• Anja van ’t Schip en Arie van der Zwaard (Amstelveen)
• Albert Dercksen en Nico Hofman (Kudelstaart en Aalsmeer)
• Martijn Wijnant (Abcoude)
• Jeroen van der Doef (Ouderkerk a/d Amstel)
• Laetitia Dekker-Bakker (tot 1-7-2018 praktijkhouder te Amstelveen)

Voor wie is FZA bedoeld? Voor alle fysiotherapiepraktijken in de regio Amstelland die:
• Via het lidmaatschap (aansluitovereenkomst) van FZA een kwaliteitsslag willen maken en klaar willen zijn voor de toekomstige populatiebekostiging van de zorg.
• Graag willen gaan participeren in multidisciplinaire eerstelijns wijksamenwerkingsverbanden en de daarbij behorende zorgplannen.
• Hun positie in de eerstelijnszorg willen versterken door zich te verenigen binnen één sterke regionale organisatie van fysiotherapiepraktijken, die hun spreekbuis, aanspreekpunt en belangenbehartiger is naar alle stakeholders in de regio Amstelland.
• Specialist willen zijn in persoonsgerichte fysiotherapie die aansluit bij vragen, problemen en verwachtingen van de bewegende mens. De mens die zich, met zijn eigen beweegredenen en bewogenheid, beweegt in zijn eigen leefwereld.
• Intrinsiek gemotiveerd zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van de positie van de fysiotherapie binnen de regio Amstelland en daarmee van hun eigen praktijk.
• Die geen liftersgedrag willen maar wel geloven in de kracht van het verschil oftewel in ‘eenheid door verscheidenheid’.

Graag verwelkomen wij u op deze avond om alle overige details van deze regionale organisatie (in oprichting) met u te delen. Zorg dus dat je erbij bent!
In de regio Amstelland wordt eerstelijnsgezondheidszorg al geruime tijd multidisciplinair georganiseerd via wijksamenwerkingsverbanden, ook wel Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES) genaamd. Een aantal praktijken in de regio participeert momenteel al in een GES. Dat gaat veranderen per 1-1-2019. Want de zorg die vanuit de wijksamenwerkingsverbanden georganiseerd wordt, moet beschikbaar komen voor alle wijkbewoners. Dit heeft tot gevolg dat er meer zorgverleners zullen moeten gaan deelnemen aan de wijksamenwerkingsverbanden. Dit biedt kansen voor alle fysiotherapiepraktijken die hun positie en rol in de eerstelijnszorg willen versterken en toekomstbestendig willen worden.

Per 1-1-2019 is een nieuwe financieringsstructuur van de eerstelijnszorg, de zogenaamde Ondersteuning & Infrastructuurgelden (O en I-gelden), van kracht. Deze gelden zijn bedoeld om de beoogde multidisciplinaire samenwerking binnen eerstelijns wijksamenwerkingsverbanden te faciliteren. Hoe? Door overlegtijd en ontwikkeltijd van zorgplannen voor alle zorgverleners die meedoen te financieren.
Daarnaast is deze financieringsstructuur ook bedoeld om regionalisatie van zorg te faciliteren.

Uiteindelijk moet een en ander leiden tot de zogenaamde ‘Triple Aim’.
Triple Aim staat voor het gelijktijdig! realiseren van de volgende drie doelstellingen:
• Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
• Het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie;
• Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.
Het is een grote uitdaging om de Triple Aim te realiseren.

De wijksamenwerkingsverbanden zijn hiervoor goede ‘vehikels’ en regionalisatie van de zorg(organisatie) is een randvoorwaarde.
Terug

Locatie

Brasserie Paardenburg
Amstelzijde 55
1184 TZ AMSTELVEEN

Deel dit evenement

Stuur een e-mail