Symposium 'Gepersonaliseerde Zorg voor Lage Rugpijn'

dinsdag 13 november 2018 12:00 - 17:00
  • Vanaf €0,00 
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres De Grolsch Veste
Colosseum 65
7521 PP ENSCHEDE
Telefoon 053-8525525
E-mail meetingsenevents@fctwente.nl
Website grolschveste.fctwente.nl/routebeschrijving
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep vakinhoudelijke scholing
Inschrijven voor 12-11-2018
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw L.D. Nanlohy
E-mail hometeam@kngf.nl
Website www.kngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Overig
  • Kosten
Doelgroep
Geïnteresseerden m.b.t. zorg voor lage rugpijn rayon Noordoost Nederland (NON).

Doel
Vanuit Waarde van Kennis willen wij lectoraten meer podium bieden en alle deelnemers de kans geven om de nieuwste informatie tot zich te nemen.

Accreditatie
Voor dit symposium is accreditatie gehonoreerd met 3 accreditatiepunten voor het vakinhoudelijk deel voor de registers Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut en Kwaliteitsdeel.

Kosten
* KNGF-Studenten: GRATIS
* KNGF-leden: € 50,00 p.p.
* KNGF-Meedoen leden : € 100,00 p.p.
* Niet-leden: € 100,00 p.p.

Saxion AGZ studenten, docenten en leden van het Rugnetwerk ontvangen via Saxion een uitnodiging per mail en melden zich aan via Saxion.
12.30-13.00 Ontvangst en registratie

13.00-13.45 Keynote: Prof. Gerbrand Groen: Morfologie van de lage rug en behandelmogelijkheden

13.45-14.30 Keynote: Dr. Adri Apeldoorn: Individuele zorg, stratificatie, prediction rules

14.30-15.00 Pauze

15.00-15.45 Anke Hofste MSc: STEADY: Sustained Technology for Evaluation of lumbar Atrophy and Dysfunction

15.45-16.30 Workshops

1. Gerard Koel MSc. en Frank Geerdink MSc.: Stratified care voor LRP patiënten, implementatie in de
fysiotherapeutische praktijk.
2. Dr. Remko Soer en dr. ir. Wendy Oude-Nijeweme-d'Hollosy: Beslissingsondersteuning van lage rugpijn in de eerste en tweede
lijn.

16.30-17.20 Keynote: Prof. Nadine Foster: Stratified Primary Care for Patients with Low Back Pain

17.20-17.30 Afsluiting: Frits Oosterveld en Patrick de Haan

17.30-18.30 Borrel

Behandeling lage rugpijn: ‘One-size doesn’t fit all’

Wetenschappelijke inzichten leiden steeds meer tot het besef dat een ‘one-size fits all benadering’ onvoldoende werkt voor de behandeling van lage rugpijn

Korte inhoud lezingen:

Nadine Foster:
Many trials have evaluated the effectiveness of primary care interventions for low back pain, with the majority showing only small effects compared to a simple package of advice regarding physical activity and pain relief. Primary care patients with back pain form a very heterogeneous group, and the mean effect of treatment may obscure a wide variation in individual responses. Therefore, there has been a strong move in back pain research to shift from a ‘one-size fits all’ approach to treatment to developing and testing models of care in which treatments are matched to patient characteristics or their risk of poor outcome. In this presentation Prof Nadine Foster will present the design and results of a series of studies in which prognostic stratification has been used to better match treatment for low back pain in primary care. The presentation will cover many aspects of the transitional pathway, from the design of a tool for prognostic stratification (Keele STarT Back Tool), external validation of the tool in several populations, development of the model of stratified care, testing its clinical and cost-effectiveness in a randomised controlled trial, and investigation of clinical utility, acceptability and feasibility of stratified care for back pain in an implementation study. The impact of the research on practice and the research team’s next programme will also be shared.

Gerbrand Groen:
De behandel(on)mogelijkheden van lage rugpijn. De inspanningen om gepersonaliseerde zorg te bieden, en de uitdaging die dit met zich meebrengt, worden vanuit morfologisch oogpunt belicht. Gerbrand zal aan de hand van een 3-d wervelkolom ingaan op de morfologie van de lage rugspieren en innervatie van de structuren van de wervelkolom die een rol spelen bij het radiculair syndroom en meer multifactoriele klachten. De studies naar overlap in dermatomen van de rugspieren leiden tot nieuwe inzichten in de anatomie en zullen worden belicht in de presentatie.

Adri Apeldoorn:
Lagerugpijn is één van de meest voorkomende gezondheidsklachten. In de categorie ‘leven met beperkingen’ staat lagerugpijn zelfs op de eerste plaats, met grote gevolgen voor individuen en voor de totale wereldgemeenschap. De “Lancet-werkgroep” luidde dit jaar de noodklok omdat tussen 1990 en 2015 het aantal levensjaren met beperkingen ten gevolge van lagerugpijn is gestegen met 54%. Deze toename is het grootst geweest in de landen met lage en middeninkomens.
Richtlijnen adviseren patiënten met aspecifieke lage rugklachten adequaat te informeren en te stimuleren actief te blijven, maar geven weinig specifieke handvatten voor de diagnostiek en behandeling van de individuele patiënt. De meeste fysiotherapeuten zijn van mening dat patiënten met aspecifieke lage rugpijn een heterogene populatie vormen en specifieke behandeling nodig hebben. Er bestaat enig bewijs dat het gebruik van bepaalde testen en de afstemming van specifieke behandelingen op specifieke patiëntkenmerken betere resultaten genereert dan uniforme behandelingen. In de lezing wordt de evidentie van diverse methoden besproken, zoals het Mechanical Diagnosis and Therapy model (centralisatiefenomeen en directional preference), Treatment-Based Classification System (o.a. clinical prediction rules), de STarT Back Screening Tool, en methoden volgens Paul Hodges (dissociatietesten en motorische controle) en Peter O’Sullivan (Cognitive Functional Therapy).
De lezing zal dus vnl. ingaan op de (bio)mechanische kant van lage rugpijn, zonder daarbij te ontkennen dat de oorzaak veelal multifactorieel is en een multidimensionele benadering vereist.

Anke Hofste:
Background:
Worldwide, low back pain (LBP) is the most disabling condition, with high consequences on personal and societal level. For the physiotherapist, there is no consensus about the most effective treatment for LBP. Mostly, a ‘one size fits all’ treatment is applying. Technology could assist in objectifying LBP-sub diagnosis and help to develop knowledge about the influence of low back muscles in LBP patients. Therefore, the aim of this project is to use innovate technology to improve the diagnosis of LBP for physiotherapists.
Methods:
A systematic review was carried out of literature and anatomical atlases on low back muscles. In the first parallel study, technology (two types of electromyography) was used to measure the function of low back muscles during different clinical tests. In the second parallel study, different technology, clinical tests and questionnaires were used to measure function and morphology of low back muscles and psychosocial factors of low back pain patients.
Results:
Location and muscle trajectory of low back muscles were differently presented in and between studies. Presentations of low back muscles in anatomy atlases differed from most included studies. During all the clinical tests, low back muscles were always active simultaneously and did not show separate muscle activation. Data analysis of the second parallel study are in progress.
Conclusion:
In and between studies and anatomy atlases, the low back muscles are differently described, which leads to differences in research methodology and consequently, to differing treatments. In addition, with the used technology, low back muscles could not be measured separately without measuring other low back muscles.

Gerard Koel en Frank Geerdink:
Er (b)lijkt een duidelijk verschil tussen de resultaten die fysiotherapeuten in hun praktijk (menen te) realiseren bij LRP patiënten en de geringe effectiviteit die wordt beschreven in RCT’s waarin soortgelijke interventies worden toegepast. Deels kan dit verklaard worden doordat professionals en hun patiënten zich ‘prettiger’ voelen bij het ervaren en interpreteren van goede en tevredenstellende resultaten, dan bij een constatering dat de inspanningen van beide partijen weinig effectief waren.
Het kan echter ook zijn dat in de dagelijkse praktijk betere fysiotherapeutische zorg wordt geboden dan in fysiotherapeutische RCT’s. Bekend is dat de prognose van LRP minder goed is dan algemeen aangegeven en dat veel factoren invloed hebben op dat beloop. In veel RCT’s is het behandelplan niet echt of maar beperkt multimodaal. Vaak kan het behandelplan maar matig worden afgestemd op de veranderingen die gedurende een behandelserie plaatsvinden en vaak worden belangrijke bepalende factoren zoals het vertrouwen van de patiënt in een bepaalde behandeling niet of onvoldoende meegenomen. Daarbij blijft de fysiotherapeut die de behandeling verstrekt en die de relevantie van de actuele klinische verschijnselen interpreteert, bepalend voor de uitkomst. In de echte praktijk komt dat interactieve en communicatieve aspect van de behandeling vermoedelijk beter aan bod dan in een RCT.
Voor de uitvoering van de fysiotherapeutische begeleiding in het SBTwente project (Start Back Twente) heeft het RNT (RugNetwerk Twente) een model ontwikkelt waarin de behandelend fysiotherapeut een negental disfuncties beoordeeld. Naast somatische disfuncties komen ook de mentale, door het zenuwstelsel bepaalde, cognitieve en fitheid disfuncties op methodische wijze aan bod. De RNT fysiotherapeut klasseert de actuele symptomen van de LRP patiënt in die negen factoren als ook in de mate waarin die factoren relevant zijn voor de (aanhoudende) LRP. Die ordening leidt tot keuzes voor de toe te passen meetinstrumenten en voor de samenstelling van een passend plan van aanpak. Het proces van fysiotherapeutisch klinisch redeneren vindt op een meer methodische wijze plaats zodat klinische beslissingen beter worden gemotiveerd.
Wie weet neemt daardoor de kwaliteit van de behandeling zodanig toe dat te zijner tijd een pragmatische trial de effectiviteit van deze wijze van handelen aantoont.

Remko Soer en Wendy Oude Nijeweme-d'Hollosy:
Lage rugpijn heeft een grote impact op patiënten en maatschappij. Wanneer iemand in Nederland lage rugpijn krijgt, kan deze door de Direct Toegankelijke Fysiotherapie (DTF) zelf beslissen welke zorgverlener in de eerste lijn geraadpleegd gaat worden: de huisarts of de fysiotherapeut. Dit kan als gevolg hebben dat de patiënt in eerste instantie een verkeerde keuze maakt, waardoor een eventueel behandeltraject te laat start. Daarnaast kan de patiënt ook beslissen om eerst af te wachten. Vaak wordt dan op het Internet informatie gezocht hoe met de lage rugpijn omgegaan kan worden, bijvoorbeeld door van lotgenoten te lezen wat bij hen geholpen heeft, of door oefeningen te zoeken die mogelijk kunnen helpen om de klachten te verlichten. Het is echter maar de vraag hoe betrouwbaar deze informatie is en welke informatie en welke oefeningen echt geschikt zijn. Het blijkt uitdagend voor patiënten en behandelaren om de juiste behandeling voor de juiste patiënt te vinden.
Het indelen van patiënten in subgroepen is daarom één van de onderzoeksdomeinen waar veel aandacht aan wordt geschonken, echter nog met wisselend resultaat. De laatste jaren wordt op dit gebied ook in toenemende mate gebruik gemaakt van computers en een data gedreven aanpak – ook wel machine learning genoemd. Hiermee kunnen beslissingsondersteunende toepassingen ontwikkeld worden voor zowel patiënten als zorgverleners. Op deze wijze is het de bedoeling om de patiënt met al zijn/haar complexiteit te verwijzen naar de best passende behandeling. In deze workshop zullen wij de achtergronden en de toepassing van machine learning voor de fysiotherapeut bespreken. Dit zal gebeuren aan de hand van een tweetal onderzoeken uitgevoerd door de Universiteit Twente en het UMCG-wervelkolomcentrum in de eerste en tweede lijn zorg bij lage rugklachten.
Keynote sprekers
. Prof. Nadine Foster van de Keele University (GB),
. Prof. Gerbrand Groen van het UMCG en
. Dr. Adri Apeldoorn van het Noordwest ZiekenhuisgroepHieronder ziet u de prijzen per lidmaatschap.


PrijscategoriePrijs
KNGF-studentlid€ 0,00
KNGF-lid zonder korting€ 100,00
Standaard prijs€ 100,00
Terug

Locatie

De Grolsch Veste
Colosseum 65
7521 PP ENSCHEDE

Deel dit evenement

Stuur een e-mail