Themabijeenkomst Bewegen tussen zorg, preventie en sport

woensdag 21 november 2018 18:00 - 22:00
  • Vanaf €0,00 
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres De Ruimte
Heuvelstraat 52
4813 GB BREDA
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep beroepsgerelateerde scholing
Inschrijven voor 14-11-2018
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw L.D. Nanlohy
E-mail nanlohy@kngf.nl
Website www.kngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Kosten
EVENEMENT:
Bewegen tussen zorg, preventie en sport: de rol van de (kinder)fysiotherapeut.

Spreker(s)
Kim Kant – Smits
Ingrid van Bommel
Joke Davio

ACCREDITATIE:
2 punten toegekend voor het kwaliteitsdeel.

TOEGANGSPRIJZEN:
• KNGF Studentenleden: Gratis
• KNGF lid: € 25,-
• KNGF lid zonder korting € 50,-
• Niet-Leden: € 50,-
• NO SHOW TARIEF: € 25,-bij niet afmelden na aanmelding.
18.00 uur ontvangst met brood & soep
19.00 uur lezing / bijdrage 1
20.00 uur koffie & thee
20.15 uur lezing / bijdrage 2
21.15 uur discussie & vragen
21.30 uur borrel
22.00 uur einde avond
Bijdrage 1 - 1e deel van de themabijeenkomst:
In toenemende mate is het beleid erop gericht een continuüm te realiseren tussen zorg, primaire en secondaire preventie. Dat betekent dat de professional in toenemende mate zal moeten functioneren in regionale netwerken.
De NVFK is van mening dat de kinderfysiotherapeut dan ook op de hoogte dient te zijn van de ontwikkelingen in het landelijk beleid en de mogelijkheden in zijn of haar regio. Het is dan belangrijk na te denken hoe invulling kan worden gegeven aan de continuïteit van zorg naar preventie en naar het participeren in sport. Dit betekent een belangrijke adviserende rol om te komen tot de meest passende oplossing voor kind en ouders rekening houdend met de hulpvraag en het aanbod in de omgeving.
Een van de doelgroepen die bij de overheid tot beleidsmaatregelen hebben geleid is kinderen met obesitas. Voor de NVFK en het KNGF ligt de uitdaging in ondersteuning van haar leden om inzicht te krijgen in het overheidsbeleid gericht op het terugdringen van obesitas bij kinderen en jongeren. Daarnaast zou de kinderfysiotherapeut in deze netwerken een positie en rol moeten hebben die aansluit bij de andere professionals zoals bv de beweegcoaches en de aanbieders en sportverenigingen.


Bijdrage 2 - 2e deel van de themabijeenkomst:
Er is een toename van het aantal sportblessures onder kinderen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de huidige generatie kinderen zich motorisch minder goed ontwikkeld dan decennia terug en anderzijds vanwege het feit dat kinderen steeds jonger en intensiever aan sport doen. Daarbij komt dat de trainers van sportverenigingen veel gevallen niet professioneel opgeleid zijn, maar veelal vrijwilligers zijn.
Om het aantal sportblessures adequaat te behandelen maar juist ook te voorkomen en om kinderen beter te leren bewegen (en te leren sporten) zou meer deskundigheid bij een vereniging kunnen helpen. Een kinderfysiotherapeut kan daarin een rol nemen. Een samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut en de sportverenigingen is daarbij belangrijk.

Om zicht te krijgen op de rol en de (potentiele) mogelijkheden van de kinderfysiotherapeut bij sportende kinderen en bij sportverenigingen wordt daarom een inventarisatieonderzoek uitgevoerd voor het NVFK. Hierin inventariseren we:
1. Enkele best practicus van de kinderfysiotherapeut in de lokale samenwerking met sportverenigingen
2 Behoefte van de sportverenigingen en de ouders van het sportende kind om professionele begeleiding te krijgen van een kinderfysiotherapeut binnen de vereniging
3. De behoefte in ondersteuning (tools, kennis, vaardigheden) van de kinderfysiotherapeut om zich te positioneren in de samenwerking met sportverenigingen
Op basis hiervan zal een advies komen voor verbetering van de positionering van de kinderfysiotherapeut in de sportvereniging ten behoeve van het sportende kind

Op de themabijeenkomsten in de regio, zullen de eerste resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek over de behoefte in ondersteuning van de kinderfysiotherapeut om zich (beter) te positioneren rondom het sportende kind en de sportvereniging.

Hieronder ziet u de prijzen per lidmaatschap.


PrijscategoriePrijs
KNGF-studentlid€ 0,00
KNGF-lid zonder korting€ 50,00
Standaard prijs€ 50,00
Terug

Locatie

De Ruimte
Heuvelstraat 52
4813 GB BREDA

Deel dit evenement

Stuur een e-mail