Lezing 'Het stimuleren van bewegen naar gezondheid

donderdag 21 juni 2018 19:30 - 21:30
  • Vanaf €50,00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres Theater Koningshof
Uiverlaan 20
3145 XN MAASSLUIS
Telefoon 010-5911430
Website www.theaterkoningshof.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep vakinhoudelijke scholing
Inschrijven voor 21-6-2018
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw L.D. Nanlohy
E-mail info@scholingrandstadwest.nl
Website www.scholingrandstadwest.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
Deze lezing 'Het stimuleren van bewegen naar gezondheid'; een kans en een must voor fysiotherapeuten, wordt u i.s.m. Scholing Randstad West en het KNGF aangeboden.
Kijk voor het complete scholingsaanbod van Scholing Randstad West op www.scholingrandstadwest.nl

Spreker : Dr. Maarten Schmitt, fysiotherapeut
Lector Bewegen naar Gezondheid
Kenniscentrum Zorginnovatie
Hogeschool Rotterdam

Doelgroep
Alle fysiotherapeuten

Accreditatie
Voor deze lezing wordt accreditatie aangevraagd voor het vakinhoudelijke deel voor register Algemeen Fysiotherapeut.

19.00 - inloop en registratie met koffie en thee
19.30 - start lezing
20.30 - pauze
21.30 - sluiting
Het is vanzelfsprekend en iedereen weet het: onvoldoende bewegen kan de gezondheid schaden. En omgekeerd: veel bewegen kan de gezondheid bevorderen. Gezond beweeggedrag is bewezen effectief voor het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, osteoporose, vallen bij ouderen, borst- en dikke darmkanker en depressie.
De overheid doet er veel aan om burgers verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gezondheid. Via mediacampagnes worden mensen aangezet tot gezonder leven. Vele organisaties, vaak gesteund door de overheid, proberen mensen aan het bewegen te krijgen. Maar alle moeite ten spijt, ze komen niet in beweging of ze houden het niet vol. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van de individuele mensen en voor de volksgezondheid als geheel. Het overlijdensrisico neemt toe en de zorgkosten stijgen.
De wetenschappelijke literatuur geeft een goed overzicht van de lichamelijke gevolgen van onvoldoende bewegen en van factoren die verklaren waarom het moeilijk is om een gezondere levensstijl aan te houden en aan te blijven houden.

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op voor fysiotherapeuten relevante aspecten van gezond en ongezond beweeggedrag:
• Er wordt een overzicht gegeven van gezondheidsproblemen als gevolg van onvoldoende bewegen en als gevolg van sedentair gedrag
• Er wordt ingegaan op voor fysiotherapeuten bruikbare gedragsmodellen om (beweeg) gedrag te beïnvloeden. Daarbij worden tools aangereikt om beweeggedrag te meten en te stimuleren.
Het gedragsveranderingsmodel van Michie staat daarbij centraal.
• Er wordt ingegaan op het stimuleren van gezond beweeggedrag bij specifieke doelgroepen: mensen met Diabetes type II, mensen met (dreigende) hart en vaatziekten en mensen met artrose
Terug

Locatie

Theater Koningshof
Uiverlaan 20
3145 XN MAASSLUIS

Deel dit evenement

Stuur een e-mail