NVZF Jubileumcongres

vrijdag 8 juni 2018 08:30 - 16:45
  • Vanaf €25,00 
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres CWZ Nijmegen
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ NIJMEGEN
Telefoon 024 3657657
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep vakinhoudelijke scholing
Inschrijven voor 6-6-2018
Organisatie
Organisator Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie, NVZF
Contactpersoon Mevrouw H.C. Cijfer
Telefoon 033 4672900
E-mail h.cijfer@kngf.nl
Website www.nvzf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Overig
  • Kosten
Locatie
Auditorium Groot CWZ Nijmegen, Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen
Neem bij de receptie het pad aan de rechterkant richting de apotheek. Bij de apotheek neemt u de trap naar de 1e verdieping, hier volgt u de bordjes Auditorium.
Het hoofdgebouw van CWZ is goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Voor meer informatie: https://www.cwz.nl/over-cwz/bereikbaarheidadressen/hoofdgebouw/

Parkeren
U ontvangt tijdens het congres geen uitrijkaart voor de parkeergarage; de parkeerkosten (€ 4 voor een dagkaart) zijn voor eigen rekening. Om u hierin tegemoet te komen zijn de kosten van het congres ten opzichte van eerdere congressen gereduceerd met € 5. U kunt een dagkaart kopen bij het welkomstpunt bij de hoofdingang van CWZ. Neem hiervoor uw inrijkaart mee. U kunt contant betalen
Programma

08.30 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee en bezoek exposanten

09.00 uur Opening door dagvoorzitter Rudi Steenbruggen, bestuurslid NVZF

09.05 uur Opening
Prof.Dr. Ria Nijhuis, Hoogleraar Paramedische Wetenschappen, Radboud UMC, Nijmegen

09.15 uur Is de klikprothese voor alle patiënten met beenamputatie de toekomst?
Ruud Leijendekkers, MSc, Fysiotherapeut en onderzoeker Radboudumc
Veel patiënten met een beenamputatie ervaren koker-gerelateerde problemen, welke resulteren in beperkt prothesegebruik en afname van kwaliteit van leven. Een botverankerde (klik-)prothese is een mogelijke oplossing voor deze patiënten. Sinds de introductie van de botverankerde prothese, ongeveer 30 jaar geleden, is de focus van de meeste studies gericht op de veiligheid van de procedure. De invloed van het krijgen van een botverankerde prothese en het daaraan gekoppelde revalidatietraject op het fysiek functioneren van patiënten is tot op heden onderbelicht. In deze presentatie zal worden toegelicht wat de indicatie is voor een botverankerde prothese, hoe het behandeltraject er uit ziet en wat de uitdagingen zijn bij het in kaart brengen van het fysiek functioneren in de dagelijkse klinische praktijk. Tevens zullen de resultaten van een prospectieve cohort studie gepresenteerd worden waarbij er gekeken is naar de verandering in fysiek functioneren 6-maanden en 12-maanden na het implanteren van de botverankerde prothese ten opzichte van de preoperatieve situatie.

10.15 uur Inleiding NExCOB
Dr. Tim Frenzel, anesthesioloog/intensivist Radboudumc
Meer informatie volgt

Multidisciplinaire werkwijze NExCOB
Charis Koole, IC verpleegkundige Radboudumc
Als het weanen niet lukt? Een multidisciplinaire aanpak.

11.15 uur Koffie/thee pauze en bezoek aan exposanten

11.40 uur Ademspiertraining en vroegmobilisatie tijdens weaning: casuïstiekbespreking
Karin Felten-Barentsz, fysiotherapeut/onderzoeker NExCOB afdeling Radboudumc
Patiënten met weaningsproblematiek kampen, naast hun onderliggend lijden, nagenoeg allemaal met spierkrachtsverlies. Diagnostiek van de (adem)spierkracht is essentieel om een goede training op te kunnen zetten voor deze vaak laag belastbare populatie. De kunst is het globale trainen van spieren doormiddel van vroegmobilisatie te combineren met het lokaal trainen van de (hulp)ademhalingspieren en zo een programma op maat aan te kunnen bieden. Hierbij is het van belang belasting en belastbaarheid op elkaar af te stemmen, onder andere door een goede multidisciplinaire samenwerking. Tijdens deze presentatie, zal aan de hand van een casuïstiek, de diagnostiek en training van een patiënt tijdens het ontwennen van de beademing besproken worden vanuit een fysiotherapeutisch oogpunt

Zie me voor wie ik ben. Of: hoe complexiteit wordt gemist tijdens ziekenhuis ontslag
Mel Major-Helsloot, fysiotherapeut en promovendus HvA/AMC op het gebied van post-IC revalidatie. (Begeleidingsteam: professor Raoul Engelbert, Dr. Marike van der Schaaf)
In Nederland ontwikkelen naar schatting ongeveer 25.000 patiënten die een IC-opname overleven, het post-intensive care syndroom (PICS). PICS presenteert zich als een cluster van langdurige fysieke, mentale en cognitieve klachten, als gedefinieerd door de Society of Critical Care Medicine in 2012. Veel patiënten verlaten via het ziekenhuis via een afdeling niet in eerste instantie gespecialiseerd in IC-gerelateerde fysieke, mentale en psychische klachten. Inzicht in ervaringen en behoeften van patiënten en hun naasten gedurende het ontslag proces en de transitie naar huis of revalidatie ontbreekt op dit moment. Informatie hierover kan helpen met het identificeren van belemmeringen en succesfactoren voor (fysieke) revalidatie, alsmede het verbeteren van de dienstverlening voor deze kwetsbare populatie.

12.40 uur Lunch en bezoek aan exposanten

13.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) NVZF

14.00 uur NVZF en pitches aanmoedigingsprijs

14.15 uur Best recovery. Samen op weg naar de optimale behandeling van ernstige arthrose van heup of knie
Drs. Dirk Das, orthopedisch chirurg St. Anna ziekenhuis Geldrop
Rapid recovery bij een patiënt met een totale heup- of knieprothese draait om meer dan een ‘snel herstel’. Het heeft als doel om het medisch inhoudelijke proces rondom de prothese-operatie te optimaliseren. Hierdoor is er sprake van minimale chirurgische stress bij de patiënt. Idealiter voorkom je zo postoperatieve pijn, is elke patiënt 100% tevreden en ontstaan er geen complicaties (zoals b.v. een heupluxatie). Onderdeel hiervan is kritisch kijken en onderzoeken van gebruiken en tradities zonder evidentie, bijvoorbeeld wel of geen leefregels na een heupprothese. Belangrijk onderdeel van rapid recovery is het doorvoeren van veranderingen om het proces te optimaliseren. Hierin heeft de orthopedisch chirurg een rol om dit samen met andere disciplines te realiseren.

Leefregels na een totale heupprothese. Mag het iets minder?
Anke Kornuijt, fysio-manueeltherapeut St. Anna ziekenhuis Geldrop
Patiënten met een totale heupprothese (THP) moeten zich post-operatief enkele weken aan veel leefregels houden. Deze leefregels hebben als doel om een luxatie van de THP te voorkomen, maar zijn erg beperkend voor de patiënt. De gebruikte leefregels bestaan vaak al lange tijd, terwijl ondertussen operatietechnieken en materialen zijn verbeterd. Is er dan momenteel nog evidentie voor het gebruik van post-operatieve leefregels? En hangt dat nog af van de gebruikte operatiemethoden? Deze presentatie geeft een overzicht van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen van leefregels na een THP.

15.10 uur Koffie/thee pauze en bezoek aan exposanten

15.30 uur Nieuwe technieken, nieuwe regels?
Ad Bakx, cardioloog BovenIJ ziekenhuis en Berry van Heyningen, fysiotherapeut BovenIJ ziekenhuis
Thorax chirurgie en cardiologie verandert continue, operaties worden minder ingrijpend en technieken steeds beter. Wat komt de fysiotherapeut dagelijks tegen en waar moet rekening mee gehouden worden. Waar moet je op letten tijdens het behandelen van cardiologische patiënten en welke patiënten worden er in het weekend gezien.

16.30 uur Uitreiking aanmoedigingsprijs en afsluiting

Wijzigingen voorbehouden
De NVZF bestaat dit jaar 10 jaar! Met veel plezier nodigen we u hierbij uit voor ons jubileumcongres op 8 juni. Het congres wordt georganiseerd in het CWZ Nijmegen. De thema’s die centraal staan op het congres zijn: orthopedie, intensive care en cardiologie. Tijdens de lunchpauze wordt de Algemene Ledenvergadering van de NVZF georganiseerd.
Er wordt accreditatie aanvraagd voor het CKR deelregister Algemeen Fysiotherapeut.

Hieronder ziet u de prijzen per lidmaatschap.


PrijscategoriePrijs
BI-lid€ 50,00
Standaard prijs€ 155,00
KNGF-studentlid€ 25,00
Terug

Locatie

CWZ Nijmegen
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ NIJMEGEN

Deel dit evenement

Stuur een e-mail