Brainstorm Op weg naar fysiotherapie en fysiotherapeut 2025

dinsdag 13 februari 2018 16:30 - 18:30
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres Hotel van der Valk Haarlem
Toekanweg 2
2035 LC HAARLEM
Telefoon 023 5367500
E-mail haarlem@valk.nl
Website www.hotelhaarlem.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep beleidsbijeenkomst
Inschrijven voor 13-2-2018
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw F. van der Pas
Telefoon 0334791109
E-mail scholing@kngf.nl
Website www.kngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
Vorig jaar is het KNGF met het visietraject ‘Vertrouwen in Beweging’ gestart en is onder leiding van BeBright met leden en stakeholders gesproken over trends en ontwikkelingen en hoe deze zich vertalen naar ons vak en beroep. Er ligt nu een concept visie die we graag met u willen bespreken om deze verder te kunnen aanscherpen. Dit voorjaar leggen we de concept visie ter besluitvorming voor aan de leden tijdens de ALV.

Wilt u meedenken over de toekomst van het vak? Schrijft u zich dan in voor één van onderstaande rayonbijeenkomsten:
• Donderdag 15 februari 16.30-18.30 uur in Eindhoven
• Maandag 19 februari 19.00-20.15 uur Voorburg
• Woensdag 21 februari 18.00-20.00 uur Drachten

De brainstormsessie is alleen toegankelijk voor leden van het KNGF.

Accredtitatie:
Het betreft een beleidsbijeenkomst waarvoor geen accreditatie kan worden aangevraagd.
16.00 uur ontvangst en inschrijving
16.30 uur start Brainstormsessie
18.30 uur einde
Brainstorm Op weg naar fysiotherapie en fysiotherapeut 2025 met elkaar in gesprek o.l.v. BeBright.

Het KNGF streeft naar een toekomstbestendige visie die de positie van de fysiotherapie en van de fysiotherapeut in de maatschappij kan versterken, gericht op het maximaal ondersteunen van de kwaliteit van leven van de patiënt. Ontwikkelingen in de maatschappij, het zorglandschap en veranderingen in beleid maken dat het KNGF streeft naar een heldere en gedeelde positionering van de fysiotherapie.

Gebaseerd op trends en ontwikkelingen zijn er vier bouwstenen gedefinieerd, die samen het gezamenlijk toekomstbeeld vormen. Per bouwsteen is er een aantal belangrijke keuzes te maken over de toekomst van fysiotherapie. Het betreft keuzes over bv positie fysiotherapie in netwerken, opleidingsniveau verbijzonderd en algemeen fysiotherapeut (bachelor-master). Hoe we die toekomst voor ons zien wordt beschreven in de concept visie.

Een cruciaal onderdeel van de visieontwikkeling is natuurlijk het gesprek met de fysiotherapeuten zelf. Aan de basis van de inhoud van het visiedocument staat dan ook een commissie van fysiotherapeuten. Deze visie is daarnaast getoetst met externe stakeholders, Beroepsinhoudelijke verenigingen, opleidingscommissies en tijdens de Dag van de Fysiotherapeut. De regiobijeenkomsten willen we graag benutten om met zoveel mogelijk collega’s meer hierover in gesprek te gaan. Tijdens de ALV in mei 2018 wordt het eindresultaat gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd.

Aanvullende informatie vindt u op fysionetwerken:
https://www.fysionetwerken.nl/thema/vertrouwen-in-beweging/nieuws/975-praat-mee-over-de-positionering-van-fysiotherapie-en-de-fysiotherapeut

We nodigen u van harte uit om tijdens een van de regiobijeenkomsten ook met ons in gesprek te gaan over de concept toekomstvisie voor de fysiotherapie en om mee te brainstormen over de veranderagenda richting 2025 die nodig zal zijn om die visie te realiseren.
Terug
Stuur een e-mail