De fysiotherapeut in het netwerk rondom de patiënt

donderdag 12 oktober 2017 17:00 - 20:00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT
Telefoon 033-467 29 00
Fax 033-467 29 99
E-mail hoofdkantoor@kngf.nl
Website www.kngf.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep Overig
Inschrijven voor 11-10-2017
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw E.F. van Campen-Lucas
Telefoon 0334791109
E-mail scholing@kngf.nl
Website www.kngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
Het KNGF is gestart met een breed onderzoek naar de vraag hoe de fysiotherapie en fysiotherapeuten kunnen en moeten inspelen op de onvermijdelijke veranderingen die op ons afkomen. Wij nodigen alle fysiotherapeuten uit om daarover hun mening te geven tijdens 4 rondetafel-sessies in oktober.

Praat mee over de koers van fysiotherapie
Vandaar dat het KNGF zich vooral samen met vakgenoten op deze ontwikkelingen wil voorbereiden. Vandaar dat wij u dringend uitnodigen om mee te praten, suggesties te doen, eigen plannen en visies te delen. Zo bepaalt u samen met uw collega’s de koers van de fysiotherapie.

Kom dus naar één of meerdere van de rondetafel-sessies over de toekomst van uw eigen vak, uw eigen beroepsuitoefening en uw eigen praktijkvoering. Deze sessies worden gehouden in het ‘Huis van de fysiotherapie’, Stadsring 159B, 3817 BA Amersfoort, steeds van 17.00 – 21.00 uur.


Rondetafel 3: Beweging in vernieuwing
Aan deze tafel vragen we u mee te denken over het belang van de betekenis van (technologische) innovatie voor het vak fysiotherapie. We gaan praten over de rol die de fysiotherapie wil innemen op het gebied van innovatie en vernieuwing. Kiezen we voor evidence based innovaties of vindt u dat juist beste practice leidend is? Heeft u hier een visie over en heeft u goede suggesties? Schrijf dan in voor deze ronde tafel.

Andere ronde tafels zijn op:
1. De waarde van fysiotherapie voor patiënt en “peut” – 5 oktober
2. Beweging in vernieuwing – 11 oktober
4. Complexiteit en variëteit in vragen van de patiënt - 17 oktober
17.00 uur - Inloop met koffie, thee en een broodje

17.30 uur - Start meeting

20.00 uur - Afsluiting
Onvermijdelijke veranderingen
De verandering die het vak de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en waar ook u ongetwijfeld de invloed van gemerkt hebt, zet door in versneld tempo.

• De toenemende variëteit en complexiteit in de behoefte aan zorg en ondersteuning van patiënten betekent dat ook de ondersteuningsvraagstukken waar de fysiotherapeut een bijdrage aan wil leveren complexer en gevarieerder zullen worden.
• De aandacht voor leefstijl en gedrag neemt toe, maar de vraag is welke rol de fysiotherapie bij preventie wil spelen.
• Binnen de veranderende bekostiging en de complexe financieringsstromen, moet de fysiotherapie op zoek naar een balans tussen waarde voor de patiënt en de (materiele en immateriële) opbrengsten voor de fysiotherapeut die daartegenover staan.
• Steeds meer zal de fysiotherapeut onderdeel uitmaken van multidisciplinaire teams en netwerken (professioneel en mantelzorg) rondom de individuele patiënten én rondom specifieke aandoeningen. De betrokkenheid van de fysiotherapeut in een netwerk rondom de unieke zorgvrager, vergt een grote variatie in kennis, vaardigheden en attitude op diverse niveaus van acteren.
• En niet als laatste zullen vernieuwing en (technologische) innovatie het vak de komende tijd sterk veranderen. Zo kunnen nieuwe technologieën ingezet worden om zorg dichtbij te leveren, therapietrouw te bevorderen of wijkgericht werken mogelijk te maken.

U bepaalt natuurlijk zelf in hoge mate hoe u wilt anticiperen op deze veranderingen, maar een groot aantal ontwikkelingen zal ook als vanzelf uw dagelijks werk beïnvloeden, of u nou wilt of niet.


Terug

Locatie

KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT

Deel dit evenement

Stuur een e-mail